6 / 8
Štefánikovcov pozdravil aj V. Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov
Upravit