8 / 8
Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj predseda Obce Slovákov J. Slušný
Upravit