3 / 9
Hudbou a piesničkami spestrila prezentáciu Svetlana Kalousková
Upravit