4 / 9
Prezentácie sa zúčastnil aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov, a Marián Čop, superintendant ECAV v ČR
Upravit