4 / 4
Predsedovi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika V. Čelkovi bola 12. septembra 2015 udelená čestná medaila T. G. Masaryka za významnú pomoc pri plnení úloh a zámerov Masarykovho demokratického hnutia. Srdečne blahoželáme!
Upravit