5 / 6
Na mimoriadnej Valnej hromade Spoločnosti MRŠ boli prijaté nové stanovy, odteraz sa oficiálne menujeme: Spoločnosť M. R. Štefánika, z. s. (zapsaný spolek)
Upravit