6 / 6
Na mimoriadnom zhromaždení sa zúčastnili aj hostia - Magdaléna Rychlíková, predstaviteľka slovenských spolkov v Rade pre menšiny pri magistráte hl. m. Prahy (druhá zľava), a Jaromír Slušný, predseda Obce Slovákov v ČR (tretí zľava)
Upravit