3 / 13
Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko víta slovenského prezidenta A. Kisku a veľvyslanca P. Weissa
Upravit