4 / 7
Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika V. Čelko pripomenul život a dielo J. Kollára
Upravit