1 / 7
Prednášajúci Michal Durčo z Historického ústavu SAV v Bratislave (prvý zľava), podpredseda Spoločnosti MRŠ Ján Krajč a predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko
Upravit