7 / 7
Valná hromada Spoločnosti M. R. Štefánika sa konala 21. marca 2017 v Slovenskom dome o 17:00 hod.
Upravit