6 / 15
Iniciátorom spomienky bol predseda Spoločnosti MRŠ Vojetech Čelko
Upravit