7 / 15
Prítomných uvítal a na Boženku spomínal riaditeľ Slovenského domu B. Skalský
Upravit