12 / 15
Superintendant ECAV v ČR a zborový farár slovenského zboru M. Čop zaspomínal na Boženku ako na členku slovenského zboru
Upravit