13 / 15
Na Boženku spomínal aj Andrej Bárdoš, predseda Obce Slovákov a člen Spoločnosti MRŠ
Upravit