14 / 15
O osobnú spomienku na Boženku sa podelila Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti J. Kollára a presbyterka slov. zboru ECAV
Upravit