2 / 10
Slávnostné zhromaždenie organizuje spolu s Armádou ČR Cirkev československá husitská - pohľad na jej zástupcov, prvý zpravo je patriarcha CČH Tomáš Butta, tretí zprava je pražský biskup David Tonzar.
Upravit