3 / 10
Zaplnený kostol sv. Mikuláša, v prvej rade vpravo je superintendent ECAV v ČR Marián Čop
Upravit