6 / 10
1. zástupca náčelníka Generálného štábu Armády ČR Jiří Baloun
Upravit