9 / 10
Slovenčina zaznela v príhovore predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtecha Čelka
Upravit