7 / 7
Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. februára 2018 v Slovenskom dome v Prahe.
Upravit