6 / 6
Pri príležitosti 74. výročia bojov na Dukle a u Dankerque a 75. výročia bojov na Strednom východe sa konalo 5. októbra 2018 stretnutie predstaviteľov Ministerstva obrany ČR a Generálneho štábu Armády ČR s vojnovými veteránmi a verejnosťou. Na tomto stretnutí prehovoril aj veľvyslanec SR v Prahe JE Peter Weiss a Spoločnosť MRŠ zastupovali jej predseda V.Čelko, J. Haluková a Z. Bukovská.
Upravit