3 / 6
Vojenský pridelenec Veľvyslanectva SR plk. Štefan Kovács ako prvý čítal mená obetí leteckej havárie.
Upravit