4 / 6
Spomienkovú akciu spojenú s omšou organizujú slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoločnosti generála M.R. Štefánika, z.s.
Upravit