5 / 6
Evanjelium prečítal Ján Krajč, podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika. z.s.
Upravit