6 / 6
Na záver spomienkovej akcie prehovoril veľvyslanec SR v Prahe J. E. Peter Weiss.
Upravit