1 / 7
Predseda MRŠ V. Čelko a tajomníčka Spoločnosti J. Kollára J. Haluková v piatok 26. júla na Olšanskom a Vinohradskom cintoríne položili spoločne kvetiny k náhrobku Jána Kollára, Ing. Vecána, Sylvie Turbovej a Gabriely Vránovej. Text a foto J. Haluková
Upravit