1 / 6
Na Ministerstve obrany ČR sa 4. októbra uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Ministerstva obrany ČR a Generálneho štábu Armády ČR s vojnovými veteránmi pri príležitosti 75. výročia bojov na Dukle a pri Dunkerque a 76. výročia bojov na Strednom východe. Stretnutie zorganizovala Československá obec legionárska v Prahe a zúčastnili sa ho aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Na stretnutí prehovoril aj J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v Prahe.
Upravit