1 / 18
Stretnutie pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. júla 2020 pri jeho soche na pražskom Petříne. Podujatie zorganizovali Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Prahe, Československá obec legionárska a Ministerstvo obrany. Stretnutia sa zúčastnil 1. tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR Štefan Jankovič, vojenský pridelenec generál M. Kocian, senátor Václav Hampl, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko, za Ministerstvo obrany generálmajor Ivo Střecha a námestník ministra obrany Lubor Koudelka, predstavitelia Československej obce legionárskej, krajanských spolkov, riaditeľ Štefánikovej hvezdárne Tomáš Prosecký a členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. Na stretnutí, ktoré moderoval tajomník ČSoL Jiří Filip, prehovorili Václav Hampl, Vojtech Čelko a gnmj. Ivo Střecha. Foto: R. Elner.
Upravit