2 / 11
Český sväz bojovníkov za slobodu v spolupráci s Ministerstvom obrany ČR a Generálným štábom Armády ČR usporiadali 24. augusta 2020 pietny akt pri pomníku padlých československých letcov v 2. svetovej vojne na Náměstí svobody, Praha 6, a pietny akt pri pomníku československých zahraničných vojakov padlých na bojiskách 2. svetovej vojny na Vítězném náměstí, Praha 6. Oboch pietnych aktov sa zúčastnili Tomio Okamura, podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, Jiří Kobza, poslanec Poslaneckej snemovny Parlamentu ČR, zástupcovia Mestskej časti Praha 6, Armády ČR, Veľvyslanectva Ruskej federácie a Poľska, členovia vedenia Českého sväzu bojovníkov za slobodu, Československej obce legionárskej a ďalších organizácii. Za Veľvyslanectvo Slovenskej republiky sa akcie zúčastnil vojenský pridelenec gnmjr. Miroslav Kocián a veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, ktorý predniesol aj slávnostný príhovor. V ňom poďakoval všetkým organizátorom a účastníkom slávnosti za to, že si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania, ako významnú udalosť novodobých slovenských dejín. Pietný akt bol zakončený slovenskou a českou štátnou hymnou. Za Spoločnosť generála M. R. Štefánika v ČR položili kytice k obidvom pomníkom členovia Spoločnosti MRŠ Janka Haluková a Bohdan Kraus. Autorom fotografií je tlačový hovorca ÚV ČSBS Ioannis Sideropulos.
Upravit