4 / 6
Pietny akt pri pamӓtnej doske Čechom, Židom a protinacisticky zmýšľajúcim Nemcom vyhnaným v roku 1938 z českého pohraničia v súvislosti s podpisom Mníchovskej dohody sa konal 24.septembra 2020 v odbavovacej hale Masarykovho nádražia v Prahe. Spomienku organizovala Československá obec legionářská a za Spoločnosť M. R. Štefánika sa zúčastnili jej predseda Vojtech Čelko a členka Spoločnosti MRŠ a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková. Fotografie boli použité s láskavým dovolením ČsOL.
Upravit