1 / 13
Spoločnosť M. R. Štefánika v deň 141. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika pripravila 21. júla 2021 tradičné stretnutie pri jeho soche na pražskom Petříne. Pripojila sa aj Československá obec legionárska, ktorú zastupoval jej tajomník Jiří Filip a Marcela Tolarová, autorka fotografií. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky zastupovala konzulka Zuzana Warderová, ktorá prítomným odovzdala pozdrav veľvyslanca Rastislava Káčera. Za Masarykovovo demokratické hnutie sa zúčastnil Erik Lukas a Masarykovu spoločnosť zastupoval jej tajomník Jiří Riedl. Zúčastnil sa aj zástupca Českého svazu bojovníkú za svobodu. Netradičný kvetinový kôš položila k soche zástupkyňa riaditeľa Planetária a Štefánikovej hvezdárne Lenka Soumarová. Slávnosti sa zúčastnila aj Viera Kučerová za Spoločnosť BONA FIDE, a kvetiny za Folklórne združenie Limbora položila Blanka Pešková. Delegáciu Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR v zložení Marta Verébová, Janka Haluková, Jiřina Kasáčková, Bohdan Kraus a Roman Elner, viedol predseda Spoločnosti Vojtech Čelko. Ten predniesol aj krátky príhovor k 141. výročiu narodenia MRŠ, v ktorom uviedol, prečo je potrebné aj v tomto čase pripomínať si jeho osobnosť.
Upravit