10 / 13
Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko pri prejave
Upravit