1 / 8
Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika usporiadali pietnu spomienku u príležitosti 103. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa konala v stredu 4. mája 2022 o 15:00 hod., pri Štefánikovej soche v Prahe na Petříne. Fotografoval Ján Kendera, člen výboru Spoločnosti MRŠ.
Upravit