1 / 5
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika a Československej obce legionárskej sa 21. júla 2022 pri príležitosti 142. výročia narodenia M. R. Štefánika stretli pri jeho soche na Petříne a uctili si jeho pamiatku položením kvetov. Prítomným sa prihovoril predseda Spoločnosti M.R.Štefánika Vojtech Čelko, stretnutie ukončili čašou vína v kaviarni Štefánikovej hvezdárne.
Upravit