1 / 4
Spoločnosť gen. Milana Rastislava Štefánika v Českej republike si pripomenula 10. výročie úmrtia čestného predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Jozefa Havaša, CSc., pietnym aktom pri jeho hrobe vo štvrtok 4. augusta 2022v Motolskom krematóriu o 15:00 hod.
Upravit