8 / 8
Spoločnosť M.R.Štefánika a priatelia Slovenského domu v Prahe usporiadali 29. novembra 2022 spomienkové stretnutie na Janku Halukovú, ktorá nás 27. mája tohoto roku navždy opustila. Janka Haluková patrila dlhé roky k najvýznamnejším osobnostiam slovenského krajanského života v Prahe. Pracovala v Klube slovenskej kultúry, v Dome slovenskej kultúry, v Spoločnosti Jána Kollára, v Spoločnosti M.R.Štefánika a v Slovenskom evanjelickom zbore a.v. Odišla predčasne a všetkým nám bude chýbať.
Upravit