2 / 9
Vojenský novinár a člen správnej rady Vojenskej podpornej nadácie Pavol Vitko na spomienkovom podujatí 19. januára 2023 predstavil knihu An-24 nedoletel, ktorú nadácia vydala v roku 2016.
Upravit