3 / 8
Účastníci večera - zľava Bohdan Kraus, člen výboru Spoločnosti MRŠ, Naďa Vokušová, predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka časopisu Dotyky, Jaromír Slušný, predseda Obce Slovákov v ČR, a P. Lipták, šéfredaktor časopisu Korene
Upravit