5 / 9
Besedy sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v ČR pán Peter Weiss s manželkou
Upravit