6 / 9
Prítomný bol aj zborový farár slov. zboru a superintendant ECAV v ČR Marián Čop
Upravit