1 / 13
26. januára 2015 sa na Olšanských cintorínoch pri pomníku Jána Kollára konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia smrti Jána Kollára.
Upravit