13 / 13
V rámci podvečera bola predstavená aj publikácia Pavla Haluku Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe - história a súčasnosť. Na fotografii zľava: autor Pavol Haluka, moderátor podvečera Vojtech Čelko a zborový farár slov. zboru Marián Čop
Upravit