3 / 9
Bohdan Kraus predáva Vojtechovi Čelkovi diplom o udelení čestného členstva Spoločnosti M.R. Štefánika na Slovensku.
Upravit