9 / 9
Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika - 19. marca 2015 (ilustračná fotografia)
Upravit