2 / 11
Rodinná fotografia - okrem členov Spoločnosti MRŠ zachycuje aj J. Nevyjelovú z Masarykovho demokratického hnutia (vedľa V. Čelka), zástupkyňu Společnosti bratří Čapků(druhú zprava) a riaditeľa Galerie MIRO M. Smoláka (tretí zprava). Ďakujeme im za účast.
Upravit