5 / 11
Predseda Spoločnosti M.R. Štefánika pri prejave - okrem členov MRŠ sa zúčastnila aj pani J. Nevyjelová z Masarykovho demokratického hnutia a zástupcovia Obce Slovákov, predseda Jaromír Slušný a Peter Lipták
Upravit