2 / 6
Členov Spoločnosti M. R. Štefánika privítal riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, za stolom sedí predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a M. Surmánek, ktorý pripravil nové stanovy spoločnosti
Upravit