1 / 5
Riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský a Hasan Zahirović, ktorý prítomných oboznámil s históriou nakrúcania filmu a so životom hlavného predstaviteľa.
Upravit