3 / 5
Pohľad na účastníkov, druhá zľava Naďa Vokušová, predsedkyňa Slovensko-českého klubu
Upravit